پنجمین ستاره

امام محمد باقر(ع):

     تو را به پنج چیز سفارش می کنم : اگر مورد ستم واقع شدی ستم مکن ، اگر به تو خیانت کردند خیانت مکن ، اگر تکذیبت کردند خشمگین مشو ، اگر مدحت کنند شاد مشو ، و اگر نکوهشت کنند ، بیتابی مکن .

شهادت امام محمد باقر(ع) را به آقا امام زمان(عج) و همه شما دوستان تسلیت می گویم .

/ 1 نظر / 12 بازدید
حورا

تو اگر در تپش باغ خدا را دیدی همت که و بگو ماهی ها حوضشان بی آب است ...[لبخند]