داستان یک حال گیری خفن

لورا پس از دوماه، نامه ای از نامزد مکزیکی خود دریافت می کند به این مضمون:

 لورای عزیز، متأسفانه دیگر نمی توانم به این رابطه از راه دور ادامه بدهم و باید بگویم که در این مدت ده بار به توخیانت کرده ام !!! ومی دانم که نه تو و نه من شایسته این وضع نیستیم. من را ببخش و عکسی که به تو داده بودم برایم پس بفرست ...باعشق روبرت

دخترجوان رنجیـده خاطر از رفتار مرد، از همه همکاران و دوستانش می خواهدکه عکسی ازنامزد، برادر، پسرعمو، پسردایی ... خودشان به او قرض بدهند و همه آن عکس ها راکه کلی بودند با عکس روبرت، نامزد بی وفایش، دریک پاکت گذاشته و همراه با یادداشتی برایش پست می کند، به این مضمون:

روبرت عزیز، مرا ببخش، اما هر چه فکر کردم قیافه تو را به یاد نیاوردم، لطفاً عکس خودت را از میان عکسهای توی پاکت جداکن و بقیه را به من برگردان ...باعشق لورا

/ 2 نظر / 8 بازدید
محسن

سلام اما دخترای اینجا البته بجز ی تعداد کمی مشکل عکس ندارند !!!!!!!!!!!!!11 [شرمنده]

یه دیوونه

ایوللللللللللللللللللللللللللل خیلی باحال بود ...![قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه]